Messe in h-Moll

Johann Sebastian Bach

Maulbronner Kammerchor | Hannoversche Hofkapelle
Ltg. Jürgen Budday
2009 | K&K Verlagsanstalt | Edition Kloster Maulbronn
Doppel-CD | ca. 112 Minuten | 28 Euro

Joanne Lunn | Sopran
Ursula Eittinger | Mezzosopran
Marcus Ullmann | Tenor
Gotthold Schwarz | Bass

Hannoversche Hofkapelle
Maulbronner Kammerchor
Jürgen Budday

Erhältlich über eine Email an den Shop des Maulbronner Kammerchors oder direkt bei unseren Konzerten.